Företag

Hindra våld på arbetsplatser

Problemet med hot och våld på arbetsplatser ökar alltmer. Vissa yrkesgrupper är särskilt utsatta och där kan det vara nödvändigt att aktivt arbeta med att förebygga så att färre våldsamma situationer uppstår. Med rätt metoder kan känslan av trygghet bli …

Hindra våld på arbetsplatser Se mer »