Därför väljer fler askspridning som gravsättning

Allt fler väljer kremation och spridning av aska som gravsättning. Utvecklingen gällande askspridning har gått stadigt uppåt en längre tid. Förut var kistbegravning det vanligaste sättet att gravsätta en person.

Det traditionella har länge varit kistgrav men sedan kremation blivit vanligt har fler valt andra typer av gravsättning. När en kropp kremeras kan gravsättningen skilja sig en hel del. Det har blivit ett stort uppsving i antalet som väljer att sprida askan efter en anhörig. Under coronapandemin skedde en markant ökning. Askspridning har dock varit en trend som ökat under flertalet år.

Aska måste gravsättas på något sätt

Förutom att sprida aska går det att gravsätta en urna på flera olika sätt. I Sverige är du tvungen att på något sätt gravsätta askan. Det är inte möjligt att förvara urnan i hemmet. Oavsett hur gravsättningen går till spelar urnan en stor roll, precis som kistan. Det finns många urnor att välja mellan i alla möjliga prisklasser och utföranden, det finns en urna för alla.

Vanliga sätt att gravsätta askan:

• På kyrkogården vid en gravsten.
• Askgravplats
• Minneslund
• Sprida askan på godkänd plats till havs eller i naturen.

Sprida aska till havs eller på land

När det kommer till att sprida aska är det enklare att få tillstånd att göra det till havs än i naturen. Det är endast tillåtet att sprida askan på platser där människor vanligtvis inte vistas och går omkring. På grund av det kan många platser vara kniviga att få tillstånd att sprida aska på. Varför inte tillstånd ges till att sprida askan är oftast på grund av allemansrätten eller för att området är naturskyddat. Till havs är det betydligt enklare. Generellt gäller det att ta dig en bit ut från kusten för att sprida askan. Du behöver inte ha någon speciell anledning för att sprida askan till havs vilket många tror behövs. Askan ska alltid spridas ut på ett respektfullt sätt.

Möjligheten att sprida aska är varierar i Sverige

Det finns en praxis från Länsstyrelsen som säger att askan får spridas över vatten om det är minst 300 meter från land. Askan kan även beviljas att spridas över land om det är minst 300 meter från bebyggelse. Det finns geografiska skillnader över landet och undantagen ser olika ut i olika landsdelar. Det är viktigt att komma ihåg att du alltid behöver markägarens tillstånd att sprida ut askan när det sker på land. Oavsett vilken typ av gravsättning som du väljer för askan behöver du fylla i ett och skriva under ett dokument för att intyga att askan faktiskt är gravsatt.

Dela upp askan är ovanligt att få tillstånd för

Om det finns en önskan om att dela upp askan behövs det också ett tillstånd från Länsstyrelsen. Det tillståndet ges endast om det finns synnerliga skäl för det. Askan måste alltid hanteras på ett väldigt varsamt och respektfullt sätt. I fall aska sprids ut med en avsaknad av tillstånd kan personen som genomfört handlingen åtalas för brott mot griftefriden. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.