Företag

Elektroniskt passersystem för en byggnad

Säkra ditt kontor

Att säkerställa en trygg arbetsmiljö är viktigt. Med ökande hot om dataintrång och fysiska inbrott måste företag ta steg för att skydda sina lokaler. Att välja rätt fastighet och investera i säkerhetssystem som passersystem kan vara avgörande. I den här …

Säkra ditt kontor Se mer »

Hindra våld på arbetsplatser

Problemet med hot och våld på arbetsplatser ökar alltmer. Vissa yrkesgrupper är särskilt utsatta och där kan det vara nödvändigt att aktivt arbeta med att förebygga så att färre våldsamma situationer uppstår. Med rätt metoder kan känslan av trygghet bli …

Hindra våld på arbetsplatser Se mer »