Hindra våld på arbetsplatser

Problemet med hot och våld på arbetsplatser ökar alltmer. Vissa yrkesgrupper är särskilt utsatta och där kan det vara nödvändigt att aktivt arbeta med att förebygga så att färre våldsamma situationer uppstår. Med rätt metoder kan känslan av trygghet bli större hos de anställda.

Många går till jobbet fast de är rädda för att utsättas för hot eller våld. Stressen det innebär kan leda bland annat till svårigheter att utföra sitt arbete på bästa sätt, sjukskrivningar, och det kan även få andra negativa följder. Att problem med hot och våld är något som ökar verkar stå klart, men vad går det egentligen att göra åt det?

Förebygg och skapa trygghet

Att arbeta förebyggande och försöka skapa en trygghet bland anställda är något av det viktigaste som kan göras för att hindra att våldsamma situationer uppstår. Det går att skapa en ökad trygghet till exempel med skräddarsydda personlarm, som gör att en person vet att han eller hon snabbt kan få hjälp om något händer. En ökad trygghet är i sig något som kan hjälpa. Är du inte lika rädd kan det vara lättare att se klart på situationen. Då kan du använda en kommunikation som lugnar den som är upprörd, och det kan vara möjligt att på det sättet hindra de våldsamma situationerna.

Handlingsplaner som spelar roll

Att ge personalen en chans att förbereda sig på situationer som kan uppstå är också ett sätt att öka trygghet och lugn bland de anställda. Med en tydlig handlingsplan vet alla vad som ska göras. Med hjälp av utbildning i kommunikation går det att arbeta med lågaffektivt bemötande. Det kan spela stor roll till exempel i skolan, men också vara ett bra verktyg att kunna använda sig av i andra situationer. Att gå igenom handlingsplanerna tillsammans ger alla en chans att påpeka brister i dem och det kan gå att hitta bättre lösningar där det finns svaga punkter. Kanske kan fler behöva personlarm, rutinerna för hur ni handskas med kontanter kanske behöver ändras, eller så finns det annat som kan spela roll i det trygghetsskapande arbetet.

Särskilt utsatta yrkesgrupper

• skolpersonal
politiker
• butiksanställda
• personal i socialförvaltning
• sjukvårdspersonal
• väktare & poliser