Så ser brottsstatistiken ut i Halmstad

Antalet brottsmål i Halmstad har ökat de senaste åren, men minskat på längre sikt. Den som utsätts för brott bör i tidigt skede skaffa ett målsägandebiträde som hjälp under rättsprocessen. Brottsoffer kan även få stöd från Brottsofferjouren.

Som Sveriges sjuttonde största kommun med över 100 000 invånare inkommer anmälningar om brott i Halmstad i princip varje dag. Har du själv blivit drabbad, eller oroar dig för att bli det? Det är smart att ha koll på målsägandebiträde som du kan vända dig till. Läs vidare för mer information, och vad du kan göra om du blir utsatt för brott.

Brottsstatistik för Halmstad med omnejd

I en jämförelse mellan 2016 och 2021 har antalet anmälda brottsmål i Halmstad ökat med ungefär tusen stycken. Sett över en längre period har antalet däremot minskat – antalet var lägre 2021 än 1996, 2001 och 2006. Många av brotten sker i centrum, medan Andersbergsringen är den gata där flest våldsbrott sker i Halmstad. I september 2022 såg SOS alarm färre akuta polisärenden i Halmstad liksom i flera andra kommuner i Halland jämfört med hur det vanligtvis ser ut under september månad. Viktigt att ha i åtanke är att statistiken visar antalet anmälda brottsmål. En högre siffra innebär inte nödvändigtvis att fler brott faktiskt begåtts.

Detta gör ett målsägandebiträde

Har du utsatts för brott kan du anlita ett målsägandebiträde: en advokat eller biträdande jurist som företräder dig som målsägande (personen som utsatts för brott) under rättegången. Målsägandebiträdet jobbar med målsäganden även före och efter rättegången. Därför är det bra att veta till vem du vill vända dig i förväg, så att du kan anlita ett målsägandebiträde redan under första kontakten med polisen.

Olsson Lilja Advokater finns i hela landet och specialiserar sig på brottsmål. Om du råkar ut för ett brott kan du kontakta Olsson Lilja Advokater direkt, och du kan också ringa dem för kostnadsfri rådgivning.

Om du blir utsatt för brott

Att råka ut för ett brott kan vara påfrestande på många vis. Många vet inte riktigt hur de ska gå tillväga. Behöver du råd och stöd kan du kontakta Brottsofferjouren, en ideell organisation som ger information och rådgivning, men också samtalsstöd. Därför är det bra att kontakta en advokatbyrå för att välja målsägandebiträde så tidigt som möjligt. Sedan om du behöver mer psykiskt stöd så var inte rädd att kontakta vården, samt prata med vänner och familj.