Mer populärt med e-cigg än vanlig cigg

Studier visar att allt fler väljer e-cigg framför vanlig cigg och det är inte särskilt konstigt. E-cigg är nämligen betydligt bättre ur ett hälsoperspektiv. Du får inte i dig tjära eller farliga gifter som de vanliga ciggen innehåller.

Risken att dö i förtid är alltså avsevärt lägre om du använder e-cigg istället för traditionell tobak. Här får du lära dig mer om e-cigg och fördelarna gentemot vanliga cigaretter.

Sluta röka med hjälp av e-cigg

En anledning till att allt fler börjar med e-cigaretter är att det är en effektiv åtgärd för att sluta röka vanliga cigaretter. E-cigg är mindre skadligt eftersom det är en mindre nikotinkälla och inte innehåller tjära eller de farliga gifterna. Du kan i lugn och ro trappa ned på ditt rökande med e-cigg. Det finns nämligen e-cigg med olika nikotinhalter som du kan använda inledningsvis för att slutligen bara använda e-cigaretter utan nikotin.

Vad innehåller röken från e-cigg?

  • Propylenglykol (i ånga och rökvätskan)
  • Glycerol (i ånga och rökvätskan)
  • Smakämnen (i vätskan)
  • Kemikalier (exempelvis nikotin om e-ciggen inte är nikotinfri)

Med tanke på att cigaretter är en av de mest vanliga orsakerna till dödsfall kan e-cigg alltså ha stor betydelse för människors välmående. Det är en metod som hjälper många att sluta röka på ett strategiskt sätt.

Variation på e-cigg

Du som använder e-cigg kan välja mellan många olika smaker och även nikotinhalter. Det är också något som så klart starkt bidrar till att e-cigaretter blir allt mer populära. Ofta används begreppet ”e-juice” för att benämna den vätska som används i e-cigg för att generera smakupplevelse. Hur smakerna upplevs kan variera mellan olika människor, men i regel hittar du e-juicer inom de flesta smakkategorier.

När det gäller nikotinhalten i e-cigg är den i väldigt lägre doser än i traditionella cigaretter. Du kan dessutom röka nikotinfria e-cigg. De flesta smaker förekommer i flera nikotinhalter, från 0 mg per milliliter till lägre halter som 3 mg eller 6 mg. Men du hittar även starka varianter som innehåller cirka 20 mg per milliliter. Som nybörjare kan du prova olika smaker och nikotinhalter för att hitta en vejping som fungerar och passar dina behov.