Så påverkas BRF:er av sjunkande bostadspriser

I tider då inflationen är hög, elen hög och andra omvärldsfaktorer i allmänt skakigt skick påverkas även bostadsrättsföreningar. Vissa kan drabbas riktigt tufft ekonomiskt eftersom låneräntor höjs och underhållet blir dyrare. Samtidigt sjunker även bostadspriserna och det gör situationen ännu svårare.

Här får du en kort sammanfattning av nuläget när det gäller bostadsrättsföreningen och den rådande marknaden. Kort sagt en enkel förklaring av hur olika faktorer påverkar föreningen på flera plan.

Ekonomiska utmaningar i BRF

Det är ett faktum att de sjunkande bostadspriserna drabbar svenska bostadsrättsföreningar. Styrelsen har ett stort ansvar att brottas med just nu eftersom ekonomin i en BRF påverkas direkt av inflationen. Därför väljer också många att använda en

fastighetsportal för att hålla bästa möjliga kontroll på den ekonomiska situationen i föreningen. Med den här typen av system blir det enklare att sköta bokföring, administration och förvaltning av föreningens bostäder. Via portalen kan även de boende sköta sina ärenden såsom felanmälningar eller bokning av tvättstuga.

Inflationen innebär ökade kostnader för en BRF och mycket tyder på att 2023 kommer att bli ett utmanande år för många föreningar. Det finns beräkningar och analyser som visar att majoriteten av alla svenska BRF kommer få höja avgiften. I vissa fall med upp till 5,5 procent för att klara av de ökade driftkostnaderna som föreningarna står inför.

Avslutande tips till BRF

I utmanande tider är det särskilt viktigt att bostadsrättsföreningar har koll på ekonomin och gärna tar fram en konkret plan för att klara av de närmsta åren. Det inkluderar en transparent kommunikation mellan föreningens styrelse och de boende. Ibland kan det även behövas professionell hjälp och utöver en smidig fastighetsplan kan det vara läge att ta kontakt med den ekonomiska förvaltaren.

För att räkna ut en ny avgift utifrån de höjda kostnaderna för bostadsrättsföreningen gäller det att utgå från en kalkylränta. När avgiften är framräknad ska den regelbundet ses över och jämföras i förhållande till rådande kostnadsläge.

Värt att nämna i sammanhanget är att en del föreningar ändå kan klara av att hantera den här situationen utan större krafttag. Har bostadsrättsföreningen arbetat utifrån en kalkyl med generösa marginaler är chansen stor att ekonomin är tillräckligt stark. Då behöver ingen avgift höjas för bostadsrättsägare.